گوجه گیلاسی


گوجه گیلاسی

برای کاشت بذر ها ابتدا گلدان های نشا را آماده می کنیم و بذر ها را در فاصله نیم سانتی متری خاک می کاریم در هر گلدان می توانیم 5 الی 10 بذر بکاریم. پس از کاشت بذر گوجه گیلاسی گلدان را آبیاری می کنیم سعی کنید حداقل هر 2 روز یک بار آب بدهید. زمان کاشت گوجه گیلاسی از اواسط فروردین ماه شروع میشود و تا تابستان هم می تواند ادامه داشته باشه اما بهترین زمان کاشت همان اوایل فروردین ماه است. بعد از اینکه گوجه های گیلاسی را کاشتیم حدودا یک هفته تا 10 روز طول میکشد تا بذر ها جوانه بزنند و بعد از جوانه زنی حدوداً 2 هفته کافی است تا گوجه ها وقتی سه برگی شدند به گلدان اصلی انتقال بدهیم.
برای انتقال نشاء گوجه گیلاسی یک گلدان به قطر 20سانتی متر و ارتفاع حدود 30 سانتی متر کافی است و خاک را به اندازه کافی در گلدان می ریزیم یک عدد نشاء را که از گلدان نشاء در آوردیم درون خاک قرار میدهیم و بعد خاک را دوباره اضافه می کنیم . در هنگام نشاء هیچ وقت خاک دوباره ریخته شده را با دست فشار ندهید که به نشاء صدمه وارد می کند برای اینکه خاک سفت شود فقط کافیه که آبیاری کنید، پس از چند بار آبیاری خاک خود به خود تثبیت میشود. پس از انتقال نشاء باید گلدان حتما در جایی قرار بگیرد که نور کافی به گیاه برسدتا بتواند رشد خوبی داشته باشد. رفته رفته با گرم شدن هوا چون محیط گلدان کوچک هست و ریشه گیاه هم به سرعت آب را جذب می کند و به گیاه میدهد و چون خود گیاه بسیار آب دوست هست باید هر روز به گیاه آب بدهید به طوری که کاملا سیراب شود .

Telegram.me/HomeGardening